napisz do nas english deutsch pycckuû cesky polski español

 UREN

 

Tornur
Ur för interiör
Presentsklockor
Mekanismer för sma klockor


71-023 Szczecin, Poland
ul. Chobolañska 57
tel. 0601 725955
fax 091 4871836
rek@zegary-dzwony.pl

Oferujemy równie¿ ZEGARY PIERWOTNE steruj¹ce sieciami czasu i mechanizmami wtórnymi.

Firman REK erbjuder Er urmekanismer och ur synkroniserade via radio med ett atomtidmönster.

Sadana ur stödjas pa mekaniska konstruktion som styras av en specialiserade dator. Elektroniken garanterar parameter som mekaniken kan inte na. Vi konstruerar vara ur enligt de modernsta teknologier, och sa behöver de ingen betjäning.
Uret blir synkroniserat med atomtidmönstret via radiosändare DCF- 77 av 50 kW och 77,5 kHz som verkar i Mainflingen nära Frankfurt vid Main. Stationen arbetar oupphörligt dygnet runt och sänder en kodade tidinformation som kommer fran det exakteste timmönster i världen vilken är en cesiumklocka. Sändares verkningskrets är omkring 2500 km. Pa sa sätt nar mottagningen hela Europat.

Var snäll och ägna uppmärksamhet at fördelarna av vara urmekanismer:
- De är gjorda av rosfria material, motstandskräftiga mot nötning (brons, rostfristal, polyamider)
- De behöver ingen smörjning.
- De har inga arbetande elektriska kontakter.
- De ger visarens lika rörelse.
- De har en reservdrift med ett automatiskt system för ackumulatorladdandet (om klockan har ingen reservdrift, sa efter ett driftpaus reguleras den automatiskt, ty ett sadant paus avbrytar inte den tidinformationen).
- Mekanismerna har ett optiskt system för att kontrollera den visares positionen.
- Datoren som styrar arbetet av mekanismen upptäckar var felaktig visareposition, t. ex om mekanismen blir skadad elle visaret överlastatt. I sadana fall försöker datoren göra en korrigering.
- Visarens driftmomentet regleras enligt programet, maximalt till 20 Nm.
- Klockorna är anpassade till ett ständigt arbete vid temperatur mellan -25°C och +50°C, tillsammans med ackumulatorer för driftsavbrott.
- Mekanismen har 2 programutganger för andra verk (t. ex. ringklockor, belysning).
- Mekanismen har sma dimentioner och liten vikt.
- Klockarna (uren) är polsk produkt- alla element projekterades och producerades i Polen.
- De har garanti för 3 eller 10 ar.